DROŠĪBAS PAKALPOJUMI

Fiziskās drošības pakalpojumi

Drošības audits izvērtēs organizācijas drošības procesus, struktūru un uzstādītās drošības sistēmas. Audita rezultātā klients saņems ziņojumu par drošības stāvokli un speciālistu ieteikumus nepilnību novēršanai.

Fiziskās apsardzes optimizācija

Mūsu profesionāļi sniegs konsultācijas kā pārskatīt apsardzes darbu, izvērtēs riskus un nemazinot drošības līmeni, piedāvās risinājumu fiziskās apsardzes optimizācijai.

IT drošības pakalpojumi

ZEVS ar sadarbības partneriem nodrošinās Jūsu organizācijas aizsardzību pret digitālajiem noziedzniekiem un Jūsu darbinieku kļūdām ar tādiem paņēmieniem kā – IT drošības audits, Ievainojamību diagnostika, Drošības vadības centrs(SOC) un citi.

Komercnoslēpuma, informācijas un datu aizsardzība

ZEVS komanda Jums nodrošina informācijas aizsardzību ar dažādiem juridiskiem, organizatoriskiem un tehniskiem līdzekļiem. Piekļuves kontrole, iekšējo noteikumu izstrāde, IT drošība un personāla kontrole ir tikai daži no paņēmieniem, ko ZEVS izmanto.

Ugunsdrošības pakalpojumi

Ugunsdrošības audits izvērtēs organizācijā uzstādīto ugunsdrošības sistēmu darbību, tehnisko stāvokli un veiktspēju, kā arī to atbilstību konkrētās organizācijas vajadzībām un ugunsdrošības normatīvo aktu atbilstībai.

Drošības projektu vadība

ZEVS komanda sastāda izvēlētā projekta budžeta sadalījumu, laika un paveicamo darbu grafiku, kā arī nodrošina veiksmīgu projekta ritējuma pārraudzību un kontroli. Papildus tiek veikta regulāra komunikācija ar klienta organizācijas vadību un atskaites par paveiktajiem darbiem un projekta virzības progresu.